Marianne Isola – jotta maailma pysyy vihreänä.


Ei hakkuita Sanginjoelle!
elokuu 12, 2015, 4:09 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta

Tämän viikon yhdyskuntalautakunnan listalla oli asia nimeltä Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman 2011 – 2020 välitarkastelu. Päätösehdotuksessa esitettiin hakkuusuunnitelma, johon sisältyi hakkuiden pikainen aloittaminen Sanginjoen ulkometsässä. Asia jätettiin kokouksessa kuukaudeksi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät ottaa asiaan kantaa ensin. Päätöstä ei haluttu kiirehtiä; jokainen muistanee millainen farssi metsän suojelua käsitelleestä valtuuston kokouksesta tuli.

Jos metsien hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään esitetyn kaltaisena, Sanginjoen talousmetsäosan hakkuut voisivat vaihdella 50-80 % välillä Sanginjoen lohkon vuosikasvusta. Suunnitelmassa puhutaan harvennushakkuiden rinnalla myös uudistushakkuista (eli rumista avohakkuista), joiden määrää halutaan jopa lisätä puunmyyntitavoitteen saavuttamiseksi.

Sanginjoen ulkometsän kohtalo on taas poliitikkojen käsissä, toivottavasti asiaa ei tällä kerrallamunata samalla tavalla kuin keväällä. Vaikka aluetta ei silloin suojeltu, mikään ei estä hyödyntämästä metsää laajana lähivirkistysalueena. Se pitää jättää luonnontilaisena hakkuiden ulkopuolelle.

Mainokset


Oulu on arkkitehtuurin maakuntasarjaa?
kesäkuu 8, 2015, 2:35 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta, Ympäristö

Oulussa ollaan laatimassa uutta arkkitehtuuriohjelmaa, jonka on tarkoitus ohjata kaupunkirakenteen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman laatimiseen liittyvät myös suunnittelukilpailut, jotka järjestetään syksyllä 2015. Opiskelijat saavat visioida torin aluetta, kun taas asemanseudun kehittämisestä järjestetään kutsukilpailu.

Ohjelman laatimisen tueksi on selvitetty kuntalaisten mielipiteitä ”Oulun ilmeestä”. Kyselyn mukaan Oulu koetaan enemmän tylsäksi kuin kiinnostavaksi, enemmän tunkkaiseksi kuin raikkaaksi. Onko Oulu kuntalaisten mielestä tasapaksu ja mitäänsanomaton kaupunki? Kehittämisen varaa totisesti on! Laadun korostaminen suunnittelutyön hankinnassa on kuntalaisten mielestä tärkein tekijä rakennetun ympäristön parantamiseksi. Esiin pitäisi nostaa enemmän kestävää kehitystä ja kaupunkikulttuurin kehittämistä. Ouluun haluttiin kyselyn mukaan tiiviimpää keskustaa ja kaupunkimaista korkeaa rakentamista, ”innostavaa ja ihastuttavaa ympäristöä” ja ”rohkeutta, omaperäisyyttä ja väriä”.

Itse olen kyselyyn vastanneiden kanssa täsmälleen samaa mieltä. Oulu ei oikein herätä suurta mielenkiintoa missään suhteessa. Kaupungista puuttuvat selkeät maamerkit, keskustaa on pitkään kehitetty autoilijoiden ehdolla ja vesistöjä ei näkyvästi hyödynnetä. Ja missä viipyvät pyöräkaistat? Lähiökeskukset ovat rapistuneita, asuinalueilla on pääosin samannäköisiä kivisiä kerrostaloja ja puisia pakettitaloja. Missä on omaleimaisuus, ilo, riemu, luovuus, viihtyisyys? Missä ovat ihmiset?

Onneksi Oulusta löytyy hyviäkin puolia, ja viime vuosina kaupunkikehittämisen saralla ollaan menty selkeästi eteenpäin. Keskustan täydennysrakentaminen ja kävelyalueen laajentaminen ovat parhaillaan täydessä vauhdissa. Hietasaaren ja Pikisaaren uniikit luonnonympäristöt sekä Hupisaarten kaupunkipuisto houkuttelevat varsinkin kesäisin. Osa uusista rakennuksista herättää jo tunteita, rakentamisessa ei ole tyydytty harmaisiin laatikoihin vaan panostettu silmää miellyttävään arkkitehtuuriin. Myös elävään kaupunkikulttuuriin on panostettu ja tapahtumatuotantoa lisätty. Keskustan saaminen ihmisiä täyteen olisikin paras Oulun viihtyisyyttä lisäävä elementti.Asuntoja ”Tekun taloon”
Touko 26, 2015, 6:17 pm
Filed under: Yhdyskunta, Ympäristö

Vanha työpaikkani Tekun talo, entinen Oamkin päärakennus Albertinkujalla saa pian uuden elämän asuinkerrostalona. Taloon tulee 53 asuntoa, eli keskusta saa arviolta 100 uutta asukasta. Asemakaavan muutos oli yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä tiistaina 26.5.

image

Rakennus on suojeltu, eli sen valkoinen ulkokuori säilyy entisellään. Kaavassa määrätään, että rakennuksen korjaus- ja muutostöissä täytyy vaalia alkuperäistä tyyliä. Vain pienehköjä muutoksia sallitaan (esim. pienet parvekkeet). Rakennukseen saa kaavan mukaan rakentaa yhden lisäkerroksen, eli talon korkeus tullee kasvamaan yhdellä kerroksella. Ylimmäinen kerros tulee olemaan pääosin lasista rakennettu ja sisäänvedetty.

Tonttia laajennetaan hieman puistoalueelle pysäköinti- ja pihajärjestelyjen takia. Osa Albertinkujan katualueesta muuttuu pysäköintialueeksi. Pihan puolelle tulevat parkkipaikat saavat päälleen modernit viherkatot. Lahdenperänpuiston kävely- ja pyöräily-yhteyksiä on luvattu kehittää kaavamuutoksen yhteydessä, mutta leikkipuistoa paikalle ei tule.

image
Asemakaavan muutos asetettiin kokouksesa julkisesti nähtäville. Kuka tahansa voi jättää muistutuksen asiasta. Jos muistutuksia ei jätetä, lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan ja tonttijaon muutokset hyväksytään. Rakennuttaja on sitoutunut toteuttamaan kohteen kolmen vuoden kuluessa kaavan hyväksymisestä.Jennistä kansanedustaja
huhtikuu 18, 2015, 11:44 pm
Filed under: Vaalityö, Yhteistyö Oulun seudulla

Useimmissa aiemmissa vaaleissa olen ollut Satu Haapasen tukijoukoissa (jollen sitten ole itse ollut ehdolla). Tällä kertaa tilanne oli eri; oma ehdokas oli valittava puhtaalta pöydältä. Tilannetta ei yhtään helpottanut se, että tunsin lähes jokaisen vihreän ehdokkaan etukäteen ja tiesin heidän tehneen hyvää työtä niin valtuustossa, hallituksessa kuin lautakunnissakin.

Minut vakuutti Jenni Pitkon empaattisuus, ystävällisyys ja rautainen asiantuntemus. Rauhallisella tyylilään Jenni on saanut neuvoteltua lukuisia oululaisia asioita piirun verran vihreämmiksi. Kuuntelun ja myötäelämisen taito tuntuu olevan harvinaista nykyisin, mutta Jennilla on tämä kyky. Olen huomannut, että Jenni perehtyy huolellisesti päätettäviksi tuleviin asioihin, käyttäen aikaa ja vaivaa oman näkemyksensä muodostamiseen. Rakentavana toimijana Jenni nauttii luottamusta niin omissa vihreissä joukoissaan kuin muiden poliittisten toimijoiden keskuudessa.

Huomenna meillä on mahdollisuus tehdä Jennistä kansanedustaja. Minä käyn piirtämässä aanestyslippuun numeron 23 – lämpimästi suosittelen, että sinäkin teet samoin.Yksityistiet – taas!
helmikuu 13, 2015, 9:45 am
Filed under: Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakuntaa keskustelutti tämän viikon kokouksessa taas yksityistiet. Kaupunginvaltuusto linjasi asiaa vuoden 2015 budjetin käsittelyn yhteydessä vastoin voimassa olevaa ohjetta, ja nyt ohjetta on tarpeen päivittää. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus.

Oulussa ollaan oltu samaa mieltä yksityisteiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämistarpeesta. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole saavutettu varsinaisista avustuskäytännöistä. Aiemmin voimassa olevassa ohjeessa kunnossapitoavustus myönnettiin toimiville tiekunnille taloudellisena tukena. Tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaan, kuittien perusteella. Ohje oli huolellisesti valmisteltu ja mietitty, tiet oli pisteytetty ja avustusten määrä korreloi tien käyttäjämäärän ja merkittävyyden mukaan.

Oulun talousarvioon 2015 kuitenkin kirjattiin lähinnä Keskustan ja Kokoomuksen toimesta seuraavasti: ”Oulun kaupunki jatkaa yksityisteiden talviaurausta jonka pituus on yli 50 metriä ja jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Lisäksi varataan talousarvioon järjestäytyneiden yksityisteiden perusparannukseen määräraha kaupungin taloustilanne huomioiden. Kesäkunnossapito kuuluu tienpitäjille/tiehoitokunnille.”

Nämä lauseet romuttivat huolella valmistellun ohjeen kokonaan. Vihreät vastustivat muutosta ja kannattivat aiempaa mallia. Yksityisteiden avustaminen ei ole kunnille lakisääteinen velvollisuus, vaan vapaaehtoisesti maksettu kustannus. Toki halutessaan kunta voi päättää yksityisen tientienpitoon myönnettävistä avustuksista tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi, mutta on huomattava että tähän käytetyt rahat ovat jostain muualta kunnan toiminnasta pois. Yksityisteiden avustaminen / kunnossapito on jäänne niiltä ajoilta, kun valtio avusti yksityisteiden kunnossapitoa. Vuodesta 1996 lähtien kuntien on täytynyt itse päättää, rahoittavatko ne yksityisteiden avustuksia vai eivät. Minusta tästä jäänteestä voisi jo luopua.

 Oulu kuitenkin ottaa yksityisteiden aurauksen hoitaakseen valtuuston päätöksen perusteella (ainakin toistaiseksi). Kaupunginvaltuuston linjaus ei tarkoita että tiekunnat häviävät, vaan yksityisteiden osakkaiden on joka tapauksessa muodostettava tiekunnat ja pidettävä niiden toimintaa yllä. Lain mukaan vastuu tiestä säilyy aina tienpitäjällä, oli se sitten kunnan auraama tai itse aurattu. Myös pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja / haltija on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, eli yksityistien ajokunnossa pitäminen on edelleenkin tiekunnan vastuulla esim. hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi.


Yhdenvertaisina täällä taas
tammikuu 26, 2015, 8:57 pm
Filed under: Uncategorized

Päivän valtuuston tärkein asia oli toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2016. Kaupunginhallitus oli jo aiemmin hyväksynyt asiakirjat, joten valtuusto sai vain merkitä asiakirjat tiedoksi. Tämä herätti kummastuneita kommentteja valtuutetuilta. Äänessä olivat mm. Janne Hakkarainen ja Kaarina Kailo.

Hallintojohtajan mukaan tasa-arvon edistäminen jatkuu työntekijöiden koulutuksilla ja raportoinnin kehittämisellä. Tavoitteena on, että suunnitelmista tulee jokapäiväisiä työvälineitä. Ehkä seuraava suunnitelma laaditaankin laajempien lausuntokierrosten kera?

imageLumilinnaleikkejä?
tammikuu 22, 2015, 4:21 pm
Filed under: Uncategorized

Pyöräilin eilen töistä kotiin, ja Tietomaan parkkipaikan kohdalla ihailin isoa lumivuorta. Lunta oli kasattu valtavaksi kasaksi tien laitaan.  Kasan huipulta kuului iloisia pikkupoikien ääniä. Tuollaisia paikkoja ei usein olekaan tarjolla lumilinnaleikkeihin, ajattelin. Sympatiat tosin hälvenivät huomattavasti, kun kasan päältä huudettiin kirkkaalla pikkupojanäänellä ohikulkijoille ”Haistakaa vittuu!”

Lapset tietenkin toistavat sitä mitä kotona ja koulussa oppivat. Mietin vain, että miksi alle kouluikäiset lapset tuntevat ja käyttävät tällaista kieltä? Päiväkotien ja alakoulujen antamaa käytösopetusta olisi varmaan syytä laajentaa myös vanhemmille…