Marianne Isola – jotta maailma pysyy vihreänä.


Ei hakkuita Sanginjoelle!
elokuu 12, 2015, 4:09 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta

Tämän viikon yhdyskuntalautakunnan listalla oli asia nimeltä Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman 2011 – 2020 välitarkastelu. Päätösehdotuksessa esitettiin hakkuusuunnitelma, johon sisältyi hakkuiden pikainen aloittaminen Sanginjoen ulkometsässä. Asia jätettiin kokouksessa kuukaudeksi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät ottaa asiaan kantaa ensin. Päätöstä ei haluttu kiirehtiä; jokainen muistanee millainen farssi metsän suojelua käsitelleestä valtuuston kokouksesta tuli.

Jos metsien hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään esitetyn kaltaisena, Sanginjoen talousmetsäosan hakkuut voisivat vaihdella 50-80 % välillä Sanginjoen lohkon vuosikasvusta. Suunnitelmassa puhutaan harvennushakkuiden rinnalla myös uudistushakkuista (eli rumista avohakkuista), joiden määrää halutaan jopa lisätä puunmyyntitavoitteen saavuttamiseksi.

Sanginjoen ulkometsän kohtalo on taas poliitikkojen käsissä, toivottavasti asiaa ei tällä kerrallamunata samalla tavalla kuin keväällä. Vaikka aluetta ei silloin suojeltu, mikään ei estä hyödyntämästä metsää laajana lähivirkistysalueena. Se pitää jättää luonnontilaisena hakkuiden ulkopuolelle.

Mainokset