Marianne Isola – jotta maailma pysyy vihreänä.


Ei hakkuita Sanginjoelle!
elokuu 12, 2015, 4:09 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta

Tämän viikon yhdyskuntalautakunnan listalla oli asia nimeltä Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman 2011 – 2020 välitarkastelu. Päätösehdotuksessa esitettiin hakkuusuunnitelma, johon sisältyi hakkuiden pikainen aloittaminen Sanginjoen ulkometsässä. Asia jätettiin kokouksessa kuukaudeksi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät ottaa asiaan kantaa ensin. Päätöstä ei haluttu kiirehtiä; jokainen muistanee millainen farssi metsän suojelua käsitelleestä valtuuston kokouksesta tuli.

Jos metsien hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään esitetyn kaltaisena, Sanginjoen talousmetsäosan hakkuut voisivat vaihdella 50-80 % välillä Sanginjoen lohkon vuosikasvusta. Suunnitelmassa puhutaan harvennushakkuiden rinnalla myös uudistushakkuista (eli rumista avohakkuista), joiden määrää halutaan jopa lisätä puunmyyntitavoitteen saavuttamiseksi.

Sanginjoen ulkometsän kohtalo on taas poliitikkojen käsissä, toivottavasti asiaa ei tällä kerrallamunata samalla tavalla kuin keväällä. Vaikka aluetta ei silloin suojeltu, mikään ei estä hyödyntämästä metsää laajana lähivirkistysalueena. Se pitää jättää luonnontilaisena hakkuiden ulkopuolelle.

Mainokset


Oulu on arkkitehtuurin maakuntasarjaa?
kesäkuu 8, 2015, 2:35 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta, Ympäristö

Oulussa ollaan laatimassa uutta arkkitehtuuriohjelmaa, jonka on tarkoitus ohjata kaupunkirakenteen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman laatimiseen liittyvät myös suunnittelukilpailut, jotka järjestetään syksyllä 2015. Opiskelijat saavat visioida torin aluetta, kun taas asemanseudun kehittämisestä järjestetään kutsukilpailu.

Ohjelman laatimisen tueksi on selvitetty kuntalaisten mielipiteitä ”Oulun ilmeestä”. Kyselyn mukaan Oulu koetaan enemmän tylsäksi kuin kiinnostavaksi, enemmän tunkkaiseksi kuin raikkaaksi. Onko Oulu kuntalaisten mielestä tasapaksu ja mitäänsanomaton kaupunki? Kehittämisen varaa totisesti on! Laadun korostaminen suunnittelutyön hankinnassa on kuntalaisten mielestä tärkein tekijä rakennetun ympäristön parantamiseksi. Esiin pitäisi nostaa enemmän kestävää kehitystä ja kaupunkikulttuurin kehittämistä. Ouluun haluttiin kyselyn mukaan tiiviimpää keskustaa ja kaupunkimaista korkeaa rakentamista, ”innostavaa ja ihastuttavaa ympäristöä” ja ”rohkeutta, omaperäisyyttä ja väriä”.

Itse olen kyselyyn vastanneiden kanssa täsmälleen samaa mieltä. Oulu ei oikein herätä suurta mielenkiintoa missään suhteessa. Kaupungista puuttuvat selkeät maamerkit, keskustaa on pitkään kehitetty autoilijoiden ehdolla ja vesistöjä ei näkyvästi hyödynnetä. Ja missä viipyvät pyöräkaistat? Lähiökeskukset ovat rapistuneita, asuinalueilla on pääosin samannäköisiä kivisiä kerrostaloja ja puisia pakettitaloja. Missä on omaleimaisuus, ilo, riemu, luovuus, viihtyisyys? Missä ovat ihmiset?

Onneksi Oulusta löytyy hyviäkin puolia, ja viime vuosina kaupunkikehittämisen saralla ollaan menty selkeästi eteenpäin. Keskustan täydennysrakentaminen ja kävelyalueen laajentaminen ovat parhaillaan täydessä vauhdissa. Hietasaaren ja Pikisaaren uniikit luonnonympäristöt sekä Hupisaarten kaupunkipuisto houkuttelevat varsinkin kesäisin. Osa uusista rakennuksista herättää jo tunteita, rakentamisessa ei ole tyydytty harmaisiin laatikoihin vaan panostettu silmää miellyttävään arkkitehtuuriin. Myös elävään kaupunkikulttuuriin on panostettu ja tapahtumatuotantoa lisätty. Keskustan saaminen ihmisiä täyteen olisikin paras Oulun viihtyisyyttä lisäävä elementti.Asuntoja ”Tekun taloon”
Touko 26, 2015, 6:17 pm
Filed under: Yhdyskunta, Ympäristö

Vanha työpaikkani Tekun talo, entinen Oamkin päärakennus Albertinkujalla saa pian uuden elämän asuinkerrostalona. Taloon tulee 53 asuntoa, eli keskusta saa arviolta 100 uutta asukasta. Asemakaavan muutos oli yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä tiistaina 26.5.

image

Rakennus on suojeltu, eli sen valkoinen ulkokuori säilyy entisellään. Kaavassa määrätään, että rakennuksen korjaus- ja muutostöissä täytyy vaalia alkuperäistä tyyliä. Vain pienehköjä muutoksia sallitaan (esim. pienet parvekkeet). Rakennukseen saa kaavan mukaan rakentaa yhden lisäkerroksen, eli talon korkeus tullee kasvamaan yhdellä kerroksella. Ylimmäinen kerros tulee olemaan pääosin lasista rakennettu ja sisäänvedetty.

Tonttia laajennetaan hieman puistoalueelle pysäköinti- ja pihajärjestelyjen takia. Osa Albertinkujan katualueesta muuttuu pysäköintialueeksi. Pihan puolelle tulevat parkkipaikat saavat päälleen modernit viherkatot. Lahdenperänpuiston kävely- ja pyöräily-yhteyksiä on luvattu kehittää kaavamuutoksen yhteydessä, mutta leikkipuistoa paikalle ei tule.

image
Asemakaavan muutos asetettiin kokouksesa julkisesti nähtäville. Kuka tahansa voi jättää muistutuksen asiasta. Jos muistutuksia ei jätetä, lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan ja tonttijaon muutokset hyväksytään. Rakennuttaja on sitoutunut toteuttamaan kohteen kolmen vuoden kuluessa kaavan hyväksymisestä.Yksityistiet – taas!
helmikuu 13, 2015, 9:45 am
Filed under: Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakuntaa keskustelutti tämän viikon kokouksessa taas yksityistiet. Kaupunginvaltuusto linjasi asiaa vuoden 2015 budjetin käsittelyn yhteydessä vastoin voimassa olevaa ohjetta, ja nyt ohjetta on tarpeen päivittää. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus.

Oulussa ollaan oltu samaa mieltä yksityisteiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämistarpeesta. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole saavutettu varsinaisista avustuskäytännöistä. Aiemmin voimassa olevassa ohjeessa kunnossapitoavustus myönnettiin toimiville tiekunnille taloudellisena tukena. Tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaan, kuittien perusteella. Ohje oli huolellisesti valmisteltu ja mietitty, tiet oli pisteytetty ja avustusten määrä korreloi tien käyttäjämäärän ja merkittävyyden mukaan.

Oulun talousarvioon 2015 kuitenkin kirjattiin lähinnä Keskustan ja Kokoomuksen toimesta seuraavasti: ”Oulun kaupunki jatkaa yksityisteiden talviaurausta jonka pituus on yli 50 metriä ja jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Lisäksi varataan talousarvioon järjestäytyneiden yksityisteiden perusparannukseen määräraha kaupungin taloustilanne huomioiden. Kesäkunnossapito kuuluu tienpitäjille/tiehoitokunnille.”

Nämä lauseet romuttivat huolella valmistellun ohjeen kokonaan. Vihreät vastustivat muutosta ja kannattivat aiempaa mallia. Yksityisteiden avustaminen ei ole kunnille lakisääteinen velvollisuus, vaan vapaaehtoisesti maksettu kustannus. Toki halutessaan kunta voi päättää yksityisen tientienpitoon myönnettävistä avustuksista tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi, mutta on huomattava että tähän käytetyt rahat ovat jostain muualta kunnan toiminnasta pois. Yksityisteiden avustaminen / kunnossapito on jäänne niiltä ajoilta, kun valtio avusti yksityisteiden kunnossapitoa. Vuodesta 1996 lähtien kuntien on täytynyt itse päättää, rahoittavatko ne yksityisteiden avustuksia vai eivät. Minusta tästä jäänteestä voisi jo luopua.

 Oulu kuitenkin ottaa yksityisteiden aurauksen hoitaakseen valtuuston päätöksen perusteella (ainakin toistaiseksi). Kaupunginvaltuuston linjaus ei tarkoita että tiekunnat häviävät, vaan yksityisteiden osakkaiden on joka tapauksessa muodostettava tiekunnat ja pidettävä niiden toimintaa yllä. Lain mukaan vastuu tiestä säilyy aina tienpitäjällä, oli se sitten kunnan auraama tai itse aurattu. Myös pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja / haltija on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, eli yksityistien ajokunnossa pitäminen on edelleenkin tiekunnan vastuulla esim. hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi.


Oulun ensimmäinen ”pilvenpiirtäjä”
marraskuu 13, 2014, 10:47 am
Filed under: Yhdyskunta

leveriOulu on saamassa ensimmäiset ”pilvenpiirtäjänsä” lähivuosina. Oulujoen rantaan, Rautasillan kupeeseen suunnitellaan Siltavahti-nimistä rakennusta, ja Heinäpään nurkkaan on tulossa Kulmaleveri. Puistokadun, Uusikadun ja Limingantien risteämiskohdan kupeeseen sijoittuva pyöreä tornitalo on suunniteltu 16-kerroksiseksi. Kuvassa näkyy Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnittelema, asemakaavoituksen pohjaksi valittu siro vaihtoehto.

Minusta on hienoa, että tasainen Oulu saa muutaman korkeamman maamerkin. Kulmaleveri toimii porttina kaupunkiin etelästäpäin saapujille, ja näkyy komeasti niin Limingantien, Uusikadun kuin Puistokadunkin päässä. Korkea ja tiivis rakentaminen on myös ekologista ja mahdollistaa kunnolliset viheralueet talojen lähettyville.

Oulun kaupungin Korkean rakentamisen selvityksen mukaan korkeita rakennuksia olisi hyvä sijoittaa keskusta-alueen liepeille liikenteellisiin solmukohtiin, pitkien katunäkymien päähän. Tässä suhteessa Kulmaleverin paikka on erityisen hyvin valittu.

Heinäpään asemakaavan luonnos on parhaillaan nähtävillä, eli muutosluonnoksesta voi kuka tahansa antaa kirjallisen mielipiteen 24.11. mennessä. Lisätietoa kaavamuutoksesta löytyy kaupungin nettisivuilta. Asemakaavahanketta esiteltiin eilen myös tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa ympäristötalolla. Paikalla oli esittelijöiden parisenkymmentä henkilöä, ja keskustelua käytiin mm. hankkeen vaikutuksista pohjaveteen, talon luomista varjostuksista, riittävistä polkupyöräpaikoista sekä lopuksi koko Heinäpään tulevaisuudesta.

 

 Täydennysrakentaminen on Tuirassa vilkkaimmillaan
lokakuu 14, 2014, 9:52 am
Filed under: Lapset ja nuoret, Opetustoimi, Yhdyskunta

Minä en vain voi ymmärtää, millä perusteella Tuiran alakoulua esitetään lakkautettavaksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Koulu on hyvähenkinen, oppilaat ovat tyytyväisiä, tilat ovat terveet ja sijainti on erinomainen. Talousarvioesityksen sivulla 84 todetaan lisäksi: ”Vuosina 2015-2018 asuntotuotannosta kerrostalotuotantoa toteutuu eniten keskustaan, Limingantulliin, Toppilansalmeen, Alppilaan, Tuiraan, Ritaharjuun ja Hiukkavaaraan.”

On myös tiedossa, että entisen Välivainion koulun aluetta (jossa tällä hetkellä toimii kristillinen koulu) ollaan kaavoittamassa asuntotuotantoon. Tämä alue on aika suuri, asuntojen alle jää koulun lisäksi myös päiväkodin tontti, viereinen jalkapallokenttä ja palanen metsää.

Tuiran koulun oppilasmäärä on ollut voimakkaassa kasvussa viimeiset viisi vuotta, ja runsas täydennysrakentaminen tuo alueelle vielä lisää lapsia. Minne nämä lapset mahtuvat, jos alakoulu lakkautetaan? Miten 9000 asukkaan kaupunginosa selviää ilman omaa koulua? On hyvä muistaa, että päiväkoteja Tuirassa on jopa kuusi kappaletta.

Kerrostaloasuminen ei ole enää opiskelijoiden ja ”senioriväestön” yksinoikeus. Monet lapsiperheet haluavat asua kerrostaloissa, lähellä kaupungin keskustaa, puistoja ja palveluita. Annetaanhan heille siihen mahdollsuus jatkossakin?Hietasaareen kaupunkipuisto?
elokuu 19, 2014, 7:21 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta, Ympäristö

image

Yhdyskuntalautakunnan jäsenet ja virkamiehet jalkautuivat tänään Hietasaareen. Reilun tunnin mittaisella kierroksella lautakunta tutustui alueeseen, jolle asemakaavaluonnoksessa esitetään huvipuistoa. Sää suosi ja Hietasaari näyttäytyi parhaimmilaan vehreine polkuineen, rehevine rantoineen ja kauniine korkeine puineen.

imageAsemakaavaluonnoksen Hietasaari näyttäisi hyvin erilaiselta kuin nykyinen. Kaksi palstaviljelypeltoa poistuisivat.  Toisen päälle tulisi asfalttikenttä autojen parkkipaikaksi ja toinen jäisi isojen huvipuistolaiteiden alle. (Palstaviljely kuulemma pääsisi kuitenkin jatkumaan muualla Hietasaaressa, uudet palstat raivattaisiin Vaaskiventien varren metsään.)

image

Huvipuiston myötä Hietasaaren polut ja puut harvenisivat, rannat kuormittuisivat ja melutaso nousisi radikaalisti. Haluavatko oululaiset varmasti tätä? Alueelle rakennettavat uudet parkkipaikat (miltei 1000 kappaletta!) eivät voisi olla vaikuttamatta alueen ilmeeseen. Se ei olisi enää kaupunkilaisten olohuone, tuttu ja turvallinen virkistysalue, vaan kaupalliseen toimintaan keskittynyt äänekäs viihdekeskus.

Alueen asukkaat ja muut Hietasaari-aktiivit vastustavat minun laillani huvipuistosuunnitelmia. He ovat tehneet vaihtoehtoisen ehdotuksen: Hietasaaresta kehitettäisiin ympäristöministeriön nimeämä kaupunkipuisto, jossa infokeskus esittelisi alueen luontoa, ohjaisi ja opastaisi kävijöitä ja vaikkapa vuokraisi lisäksi liikuntavälineitä. Minusta idea on oikein hyvä.

Asia tulee yhdyskuntalautakunnan esityslistalle marraskuussa. Jos et halua huvipuistoa luonnonkauniiseen Hietasaareen, nyt on aika vaikuttaa asiaan!