Marianne Isola – jotta maailma pysyy vihreänä.


Jennistä kansanedustaja
huhtikuu 18, 2015, 11:44 pm
Filed under: Vaalityö, Yhteistyö Oulun seudulla

Useimmissa aiemmissa vaaleissa olen ollut Satu Haapasen tukijoukoissa (jollen sitten ole itse ollut ehdolla). Tällä kertaa tilanne oli eri; oma ehdokas oli valittava puhtaalta pöydältä. Tilannetta ei yhtään helpottanut se, että tunsin lähes jokaisen vihreän ehdokkaan etukäteen ja tiesin heidän tehneen hyvää työtä niin valtuustossa, hallituksessa kuin lautakunnissakin.

Minut vakuutti Jenni Pitkon empaattisuus, ystävällisyys ja rautainen asiantuntemus. Rauhallisella tyylilään Jenni on saanut neuvoteltua lukuisia oululaisia asioita piirun verran vihreämmiksi. Kuuntelun ja myötäelämisen taito tuntuu olevan harvinaista nykyisin, mutta Jennilla on tämä kyky. Olen huomannut, että Jenni perehtyy huolellisesti päätettäviksi tuleviin asioihin, käyttäen aikaa ja vaivaa oman näkemyksensä muodostamiseen. Rakentavana toimijana Jenni nauttii luottamusta niin omissa vihreissä joukoissaan kuin muiden poliittisten toimijoiden keskuudessa.

Huomenna meillä on mahdollisuus tehdä Jennistä kansanedustaja. Minä käyn piirtämässä aanestyslippuun numeron 23 – lämpimästi suosittelen, että sinäkin teet samoin.

Mainokset


Yksityistiet – taas!
helmikuu 13, 2015, 9:45 am
Filed under: Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakuntaa keskustelutti tämän viikon kokouksessa taas yksityistiet. Kaupunginvaltuusto linjasi asiaa vuoden 2015 budjetin käsittelyn yhteydessä vastoin voimassa olevaa ohjetta, ja nyt ohjetta on tarpeen päivittää. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus.

Oulussa ollaan oltu samaa mieltä yksityisteiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämistarpeesta. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole saavutettu varsinaisista avustuskäytännöistä. Aiemmin voimassa olevassa ohjeessa kunnossapitoavustus myönnettiin toimiville tiekunnille taloudellisena tukena. Tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaan, kuittien perusteella. Ohje oli huolellisesti valmisteltu ja mietitty, tiet oli pisteytetty ja avustusten määrä korreloi tien käyttäjämäärän ja merkittävyyden mukaan.

Oulun talousarvioon 2015 kuitenkin kirjattiin lähinnä Keskustan ja Kokoomuksen toimesta seuraavasti: ”Oulun kaupunki jatkaa yksityisteiden talviaurausta jonka pituus on yli 50 metriä ja jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Lisäksi varataan talousarvioon järjestäytyneiden yksityisteiden perusparannukseen määräraha kaupungin taloustilanne huomioiden. Kesäkunnossapito kuuluu tienpitäjille/tiehoitokunnille.”

Nämä lauseet romuttivat huolella valmistellun ohjeen kokonaan. Vihreät vastustivat muutosta ja kannattivat aiempaa mallia. Yksityisteiden avustaminen ei ole kunnille lakisääteinen velvollisuus, vaan vapaaehtoisesti maksettu kustannus. Toki halutessaan kunta voi päättää yksityisen tientienpitoon myönnettävistä avustuksista tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi, mutta on huomattava että tähän käytetyt rahat ovat jostain muualta kunnan toiminnasta pois. Yksityisteiden avustaminen / kunnossapito on jäänne niiltä ajoilta, kun valtio avusti yksityisteiden kunnossapitoa. Vuodesta 1996 lähtien kuntien on täytynyt itse päättää, rahoittavatko ne yksityisteiden avustuksia vai eivät. Minusta tästä jäänteestä voisi jo luopua.

 Oulu kuitenkin ottaa yksityisteiden aurauksen hoitaakseen valtuuston päätöksen perusteella (ainakin toistaiseksi). Kaupunginvaltuuston linjaus ei tarkoita että tiekunnat häviävät, vaan yksityisteiden osakkaiden on joka tapauksessa muodostettava tiekunnat ja pidettävä niiden toimintaa yllä. Lain mukaan vastuu tiestä säilyy aina tienpitäjällä, oli se sitten kunnan auraama tai itse aurattu. Myös pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja / haltija on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, eli yksityistien ajokunnossa pitäminen on edelleenkin tiekunnan vastuulla esim. hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi.


Rahaa joukkoliikenteelle vai yksityisteille?
marraskuu 25, 2014, 10:48 am
Filed under: Joukkoliikenne, Lapset ja nuoret, Lähidemokratia, Yhteistyö Oulun seudulla

Talousarviovaltuusto on aina ollut kiinnostava näytelmä. Tänä vuonna sen ensimmäinen näytös kesti viitisen tuntia (kokoushan jatkuu toisella näytöksellä viikon kuluttua). Valtuutetut kävivät vuorotellen pöntössä puhumassa kauniita sanoja ja esittämässä vakuuttavia perusteluita. Vaikka jokainen haluaa lapsille pieniä lähikouluja, kuntalaisille monipuolisia terveyspalveluita ja vanhuksille laadukasta hoitoa, keinot ovat aivan erilaiset.

Valtuustossa puhuttiin ”rohkeista päätöksistä” ja ”rakenteiden tarkastelusta” sekä taivasteltiin haastavaa taloustilannetta ja velanottoa. Se ei kuitenkaan estä Kokoomuksen, Keskustan ja Perussuomalaisten valtuutettuja esittämästä, että kaupunki ottaisi ylimääräiseksi tehtäväkseen yksityisteiden auraamisen. Esityksen kustannusvaikutus on 650 000 – 900 000 euroa! Onko Oululla todellakin varaa aurata kaikki asemakaavan ulkopuolisten alueiden pikkutiet? Minusta ei. Henkilöt, jotka itsenäisesti päättävät muuttaa maalle kauas palveluista, voisivat varautua maksamaan teidensä auraukset aivan itse.

Vihreät ovat nostaneet esille sekä koulujen tilannetta että joukkoliikenteen kehittämistä. Onneksi Tuiran ja Leinonpuiston koulujen pedagoginen yhteistyö nähdään tärkeäksi monessa muussakin puolueessa ja vanhempia on useassa puheenvuorossa kiitelty asiallisesta informaatiosta sekä täsmällisistä materiaaleista. Koulujen tulevaisuutta ei kuitenkaan ratkaista näiden kokouksten yhteydessä, vaan vasta hankesuunnitelman valmistuttua 2015 alussa. Joukkoliikenteelle on Vihreiden ja Vasemmiston toimesta esitetty miljonan euron lisämääräraha reittien lisäämiseksi ja kertamaksujen kurissa pitämiseksi. Kuntalaisille on luvattu parempaa joukkoliikennettä ja myös yleiskaavaluonnos perustuu autoilun vähentämiseen. Joukkoliikenteeseen laitettu lisäraha koskettaisi huomattavasti useampaa kuntalaista kuin yksityisteiden ilmainen auraus.

Maanantain 1.12. kokouksessa päätetään, sijoittaako Oulu rahansa mielummin yksityisteiden autaamiseen vai joukkoliikenteen kehittämiseen. Kuuntele kokousta osoitteessa: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto.Minä äänestän Satua
Touko 21, 2014, 11:16 pm
Filed under: Hyvinvointi, Kansainvälisyys, Yhteistyö Oulun seudulla

imageEuroparlamenttivaalien äänestyspäivä on sunnuntaina 25.5. Minä olen valintani tehnyt; äänestän Satu Haapasta mepiksi.

Olen tuntenut Satun jo yli 15 vuotta. Lähdin mukaan Vihreiden toimintaan opiskelija-aikoina, ja huomasin alusta lähtien, että Satua arvostetaan niin omien kuin muidenkin joukoissa. Häntä pidetään kannustavana, rakentavana ja inhimillisenä poliitikkona. Monenlaista kahnausta on vuosien varrella mahtunut Oulun Vihreiden toimintaan (osaa on käsiteltu lehdissä, osaa vain suljettujen ovien takana) mutta koskaan en ole Satun suusta kuullut epäystävällistä sanaa. Hänen lähestymistapansa ihmisiin ja asioihin on aina sovitteleva ja toisia arvostava.

Satun eurovaaliteemat liittyvät suomalaisille läheisiin, konkreettisiin asioihin. Nuorison mahdollisuudet työhön ja koulutukseen on kriittinen asia myös koko Euroopan tulevaisuuden kannalta. Meillä ei ole varaa ”hukattuihin sukupolviin”, vaan jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella ja tehdä työtä haluamallaan alalla. Jokaisella on oltava mahdollisuus tulla toimeen. Solidaarisuus ja heikommista huolehtiminen ovat Satulle tärkeitä arvoja.

Ruoan puhtauteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat olennaisen tärkeitä. On tutkittu, että suuret määrät punaista lihaa ja ylikäsitellyt elintarvikkeet lisä- ja säilöntäaineineen eivät ole hyväksi terveydelle. Lähialueelta hankittu (luomu)ruoka on parempaa, terveellisempää ja kohentaa myös oman alueen taloutta. Parlamentin päätösten kautta määrittyy, millaisia kemikaaleja ruokiin saa lisätä ja kuinka tarkasti valmistusaineet ja -maat on kuluttajille kerrottava. Lienee sanomattakin selvää, että Vihreät ajavat mahdollisimman suurta avoimuutta pakkausmerkintöihin.

Satun Eurooppa on virkeä ja laajasydäminen, kansalaisistaan huolehtiva ja rohkeasti tulevaisuuteen katsova. Onko se myös sinun Eurooppasi?Yleiskaavaa ja maapolitiikkaa
maaliskuu 25, 2014, 10:54 pm
Filed under: Joukkoliikenne, Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakunnassa lausuttiin tänään sekä Oulun maapolitiikasta että yleiskaavaluonnoksesta. Isoja asioita oli pöydällä! Näissä asioissa oli tällä kertaa helppo olla samoilla linjoilla yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelijoiden kanssa.

Oulun maapolitiikka perustuu kaavoittamiseen kaupungin maalle, eli kaupunki hankkii maan itselleen ennen asemakaavoituksen aloittamista. Tällä tavalla maan arvon nousu jakautuu tasapuolisesti kaikille maanomistajille, eikä kukaan yksittäinen omistaja saa suhteetonta hyötyä. Tämä on erittäin hyvä periaate. Näin toimien tontteja on mahdollista luovuttaa oululaisille perheille kohtuullisin hinnoin, ja alueet rakentuvat katuineen ja palveluineen ripeästi ja tehokkaasti.

Lausunto Oulun kaupungin maapoliittisista linjauksista hyväksyttiin. Oululainen maapolitiikka toimii tunnetusti erittäin hyvin, ja useat lehdet, Hesari mukaan lukien, on tehnyt siitä vuosien varrella mairittelevia juttuja.

Yleiskaava on strategisen tason suunnitelma, ja se laaditaan ohjaamaan kaupungin yhdyskuntarakenetta ja maankäyttöä. Vaatimattomaksi kaavaluonnosta ei voi väittää; vuoteen 2050 mennessä Ouluun uskotaan tulevan n. 67 000 uutta asukasta ja 36 000 uutta työpaikkaa! Lausunnossa Oulun uuden yleiskaavaluonnoksen nähtiin palvelevan alueen kehitysta hyvin, ja siihen oli koottu varsin ”vihreitä” teemoja: joukkoliikenteen roolia korostettiin, riittävistä viher- ja virkistysalueista kannettiin huolta ja kuntalaisten palvelujen saatavuus koettiin tärkeäksi. Asiaan haluttiin lautakunnassa perehtyä paremmin, joten se jätettiin pöydälle odottamaan seuraavaa kokousta.Vuoden viimeinen valtuusto
joulukuu 16, 2013, 9:37 pm
Filed under: Joukkoliikenne, Yhteistyö Oulun seudulla

image

Tänään kaupunginvaltuusto kokousti tälle vuodelle viimeisen kerran. Kuten aiemmissakin kokouksissa, puhetta riitti ja huolia esitettiin runsaasti. Kokouspalkkiotkin ehtivät tuplaantua, kun valtuutetuilla oli niin paljon asiaa.  Valtuuston kokousten vakio-ohjelmana tuntuu olevan:

– Vasemmisto syyttää kansainvälisiä pörssiyhtiöitä ahneudesta
– Keskusta vaatii jokaiselle oikeutta rakentaa ”väljästi”, ts. asemakaavoista piittaamatta
– Kokoomus kertoo, miten joku asia olisi pitänyt tehdä
– Tuija Pohjola muistuttaa liikunnan tärkeydestä ja luettelee suomalaisten yleisimmät sairaudet
– Veikko Ervasti vinoilee Kallioparkin kustannusten kasvusta.
– Joku haluta pilotoida jotain 🙂

Kokouksessa käsiteltiin tärkeitäkin asioita:  aluksi käytettiin tunti yleiskaavan esittelyyn. Luonnos on parhaillaan valmistelussa, ja tavoitteena on saada se nähtäville ensi vuoden alkupuolella. Keskustelua herätti kuntalaisten osallistuminen prosessiin – ei riitä että kaavaa valmistellaan virkamiehistön keskuudessa, vaan kunnan asukkaiden pitäisi päästä kommentoimaan oman lähialueensa kehittämistä. Jenni valaisee asiaa omassa blogissaan tarkemmin. 

Uuden Oulun yleiskaavan yksi tavoitteista on muuten ”Kestävässä kaupungissa kuljetaan nykyistä selvästi enemmän kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä ja vähemmän henkilöautolla”. Miksi  Oulun kaupunki leikkaa samaan aikaan joukkoliikennemäärärahoja huomattavasti? Yleiskaavanhan pitäisi olla kaupungin toimintaa vahvasti linjaava asiakirja.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen, että Oulu hakee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta vuonna 2015. Tunnustus myönnetään sitoutumisesta toimintatapoihin, jotka edistävät lapsen oikeuksien toteutumista. Esimerkiksi Hämeenlinna sai lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen UNICEFilta joulukuussa 2013.

 Mielensäpahoittajat vs. palautteen vastaanottajat
syyskuu 1, 2013, 1:10 pm
Filed under: Yhteistyö Oulun seudulla

Hyvä Markku Mantila, aamun Kalevassa päivittelet ”mainiosta lohkaisustasi” noussutta kohua ja esittelet muiden lehtien vastaavia julkaisuja. Minä olen kuitenkin aina luullut, että pääkirjoitus on hiukan eri asemassa kuin lehdessä julkaisut sarjakuvat, kun mietitään lehden linjaa ja kannanottoja. Palaute, kriittinenkin sellainen, pitäisi pystyä ottamaan rakentavasti vastaan. Palautteenantajille vinoilu on lapsellista.