Marianne Isola – jotta maailma pysyy vihreänä.


Oulu on arkkitehtuurin maakuntasarjaa?
kesäkuu 8, 2015, 2:35 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta, Ympäristö

Oulussa ollaan laatimassa uutta arkkitehtuuriohjelmaa, jonka on tarkoitus ohjata kaupunkirakenteen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman laatimiseen liittyvät myös suunnittelukilpailut, jotka järjestetään syksyllä 2015. Opiskelijat saavat visioida torin aluetta, kun taas asemanseudun kehittämisestä järjestetään kutsukilpailu.

Ohjelman laatimisen tueksi on selvitetty kuntalaisten mielipiteitä ”Oulun ilmeestä”. Kyselyn mukaan Oulu koetaan enemmän tylsäksi kuin kiinnostavaksi, enemmän tunkkaiseksi kuin raikkaaksi. Onko Oulu kuntalaisten mielestä tasapaksu ja mitäänsanomaton kaupunki? Kehittämisen varaa totisesti on! Laadun korostaminen suunnittelutyön hankinnassa on kuntalaisten mielestä tärkein tekijä rakennetun ympäristön parantamiseksi. Esiin pitäisi nostaa enemmän kestävää kehitystä ja kaupunkikulttuurin kehittämistä. Ouluun haluttiin kyselyn mukaan tiiviimpää keskustaa ja kaupunkimaista korkeaa rakentamista, ”innostavaa ja ihastuttavaa ympäristöä” ja ”rohkeutta, omaperäisyyttä ja väriä”.

Itse olen kyselyyn vastanneiden kanssa täsmälleen samaa mieltä. Oulu ei oikein herätä suurta mielenkiintoa missään suhteessa. Kaupungista puuttuvat selkeät maamerkit, keskustaa on pitkään kehitetty autoilijoiden ehdolla ja vesistöjä ei näkyvästi hyödynnetä. Ja missä viipyvät pyöräkaistat? Lähiökeskukset ovat rapistuneita, asuinalueilla on pääosin samannäköisiä kivisiä kerrostaloja ja puisia pakettitaloja. Missä on omaleimaisuus, ilo, riemu, luovuus, viihtyisyys? Missä ovat ihmiset?

Onneksi Oulusta löytyy hyviäkin puolia, ja viime vuosina kaupunkikehittämisen saralla ollaan menty selkeästi eteenpäin. Keskustan täydennysrakentaminen ja kävelyalueen laajentaminen ovat parhaillaan täydessä vauhdissa. Hietasaaren ja Pikisaaren uniikit luonnonympäristöt sekä Hupisaarten kaupunkipuisto houkuttelevat varsinkin kesäisin. Osa uusista rakennuksista herättää jo tunteita, rakentamisessa ei ole tyydytty harmaisiin laatikoihin vaan panostettu silmää miellyttävään arkkitehtuuriin. Myös elävään kaupunkikulttuuriin on panostettu ja tapahtumatuotantoa lisätty. Keskustan saaminen ihmisiä täyteen olisikin paras Oulun viihtyisyyttä lisäävä elementti.

Mainokset


Asuntoja ”Tekun taloon”
Touko 26, 2015, 6:17 pm
Filed under: Yhdyskunta, Ympäristö

Vanha työpaikkani Tekun talo, entinen Oamkin päärakennus Albertinkujalla saa pian uuden elämän asuinkerrostalona. Taloon tulee 53 asuntoa, eli keskusta saa arviolta 100 uutta asukasta. Asemakaavan muutos oli yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä tiistaina 26.5.

image

Rakennus on suojeltu, eli sen valkoinen ulkokuori säilyy entisellään. Kaavassa määrätään, että rakennuksen korjaus- ja muutostöissä täytyy vaalia alkuperäistä tyyliä. Vain pienehköjä muutoksia sallitaan (esim. pienet parvekkeet). Rakennukseen saa kaavan mukaan rakentaa yhden lisäkerroksen, eli talon korkeus tullee kasvamaan yhdellä kerroksella. Ylimmäinen kerros tulee olemaan pääosin lasista rakennettu ja sisäänvedetty.

Tonttia laajennetaan hieman puistoalueelle pysäköinti- ja pihajärjestelyjen takia. Osa Albertinkujan katualueesta muuttuu pysäköintialueeksi. Pihan puolelle tulevat parkkipaikat saavat päälleen modernit viherkatot. Lahdenperänpuiston kävely- ja pyöräily-yhteyksiä on luvattu kehittää kaavamuutoksen yhteydessä, mutta leikkipuistoa paikalle ei tule.

image
Asemakaavan muutos asetettiin kokouksesa julkisesti nähtäville. Kuka tahansa voi jättää muistutuksen asiasta. Jos muistutuksia ei jätetä, lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan ja tonttijaon muutokset hyväksytään. Rakennuttaja on sitoutunut toteuttamaan kohteen kolmen vuoden kuluessa kaavan hyväksymisestä.Yksityistiet – taas!
helmikuu 13, 2015, 9:45 am
Filed under: Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakuntaa keskustelutti tämän viikon kokouksessa taas yksityistiet. Kaupunginvaltuusto linjasi asiaa vuoden 2015 budjetin käsittelyn yhteydessä vastoin voimassa olevaa ohjetta, ja nyt ohjetta on tarpeen päivittää. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus.

Oulussa ollaan oltu samaa mieltä yksityisteiden avustuskäytäntöjen yhtenäistämistarpeesta. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole saavutettu varsinaisista avustuskäytännöistä. Aiemmin voimassa olevassa ohjeessa kunnossapitoavustus myönnettiin toimiville tiekunnille taloudellisena tukena. Tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaan, kuittien perusteella. Ohje oli huolellisesti valmisteltu ja mietitty, tiet oli pisteytetty ja avustusten määrä korreloi tien käyttäjämäärän ja merkittävyyden mukaan.

Oulun talousarvioon 2015 kuitenkin kirjattiin lähinnä Keskustan ja Kokoomuksen toimesta seuraavasti: ”Oulun kaupunki jatkaa yksityisteiden talviaurausta jonka pituus on yli 50 metriä ja jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Lisäksi varataan talousarvioon järjestäytyneiden yksityisteiden perusparannukseen määräraha kaupungin taloustilanne huomioiden. Kesäkunnossapito kuuluu tienpitäjille/tiehoitokunnille.”

Nämä lauseet romuttivat huolella valmistellun ohjeen kokonaan. Vihreät vastustivat muutosta ja kannattivat aiempaa mallia. Yksityisteiden avustaminen ei ole kunnille lakisääteinen velvollisuus, vaan vapaaehtoisesti maksettu kustannus. Toki halutessaan kunta voi päättää yksityisen tientienpitoon myönnettävistä avustuksista tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi, mutta on huomattava että tähän käytetyt rahat ovat jostain muualta kunnan toiminnasta pois. Yksityisteiden avustaminen / kunnossapito on jäänne niiltä ajoilta, kun valtio avusti yksityisteiden kunnossapitoa. Vuodesta 1996 lähtien kuntien on täytynyt itse päättää, rahoittavatko ne yksityisteiden avustuksia vai eivät. Minusta tästä jäänteestä voisi jo luopua.

 Oulu kuitenkin ottaa yksityisteiden aurauksen hoitaakseen valtuuston päätöksen perusteella (ainakin toistaiseksi). Kaupunginvaltuuston linjaus ei tarkoita että tiekunnat häviävät, vaan yksityisteiden osakkaiden on joka tapauksessa muodostettava tiekunnat ja pidettävä niiden toimintaa yllä. Lain mukaan vastuu tiestä säilyy aina tienpitäjällä, oli se sitten kunnan auraama tai itse aurattu. Myös pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja / haltija on velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, eli yksityistien ajokunnossa pitäminen on edelleenkin tiekunnan vastuulla esim. hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi.


Vihreät pois hallituksesta
syyskuu 18, 2014, 3:26 pm
Filed under: Hyvinvointi, Kansainvälisyys, Ympäristö

Vihreät jättävät tänään hallituksen. Päätös on oikea, sitoutuminen Venäjän energiaan ja Rosatomiin olisi kammottavan huono idea. Rosatom ei ole viimeisen 20 vuoden aikana saanut ainuttakaan ydinvoimalaa valmiiksi aikataulussa ja budjetin puitteissa. Yhtiö on useiden uutisten mukaan varsin korruptoitunut. Ydinvoimalabisneksen lisäksi sen toimialaan kuuluvat myös ydinaseet (!). Lisäksi yhtiö on varsin tiukasti presidentti Putinin hyppysissä. Onko Putin esikuntineen todellakin se taho, jonka kanssa Suomi ensisijaisesti haluaa tehdä yhteistyötä seuraavat vuosikymmenet???

Vihreissä ei haluta jatkaa vanhaa tunkkaista energiapolitiikkaa, vaan panostaa uusiutuviin, kotimaisiin energiantuotantomuotoihin. Hallituksen äänestys Fennovoiman periaateluvasta oli suhteellisen tasainen, 7 ministeriä äänesti Vihreiden linjan mukaisesti. Moni poliitikko on joutunut tarkistamaan kantojaan ydinvoiman suhteen, ja tapakannattajatkin epäröivät liittoa Rosatomin kanssa. Toivottavasti eduskunnassa on sen verran järkeä, että Fennovoiman periaatelupa ei mene läpi, vaan hankkeelle saadaan lopullinen piste.Hietasaareen kaupunkipuisto?
elokuu 19, 2014, 7:21 pm
Filed under: Hyvinvointi, Yhdyskunta, Ympäristö

image

Yhdyskuntalautakunnan jäsenet ja virkamiehet jalkautuivat tänään Hietasaareen. Reilun tunnin mittaisella kierroksella lautakunta tutustui alueeseen, jolle asemakaavaluonnoksessa esitetään huvipuistoa. Sää suosi ja Hietasaari näyttäytyi parhaimmilaan vehreine polkuineen, rehevine rantoineen ja kauniine korkeine puineen.

imageAsemakaavaluonnoksen Hietasaari näyttäisi hyvin erilaiselta kuin nykyinen. Kaksi palstaviljelypeltoa poistuisivat.  Toisen päälle tulisi asfalttikenttä autojen parkkipaikaksi ja toinen jäisi isojen huvipuistolaiteiden alle. (Palstaviljely kuulemma pääsisi kuitenkin jatkumaan muualla Hietasaaressa, uudet palstat raivattaisiin Vaaskiventien varren metsään.)

image

Huvipuiston myötä Hietasaaren polut ja puut harvenisivat, rannat kuormittuisivat ja melutaso nousisi radikaalisti. Haluavatko oululaiset varmasti tätä? Alueelle rakennettavat uudet parkkipaikat (miltei 1000 kappaletta!) eivät voisi olla vaikuttamatta alueen ilmeeseen. Se ei olisi enää kaupunkilaisten olohuone, tuttu ja turvallinen virkistysalue, vaan kaupalliseen toimintaan keskittynyt äänekäs viihdekeskus.

Alueen asukkaat ja muut Hietasaari-aktiivit vastustavat minun laillani huvipuistosuunnitelmia. He ovat tehneet vaihtoehtoisen ehdotuksen: Hietasaaresta kehitettäisiin ympäristöministeriön nimeämä kaupunkipuisto, jossa infokeskus esittelisi alueen luontoa, ohjaisi ja opastaisi kävijöitä ja vaikkapa vuokraisi lisäksi liikuntavälineitä. Minusta idea on oikein hyvä.

Asia tulee yhdyskuntalautakunnan esityslistalle marraskuussa. Jos et halua huvipuistoa luonnonkauniiseen Hietasaareen, nyt on aika vaikuttaa asiaan!Paluu menneisyyteen
kesäkuu 17, 2014, 8:56 pm
Filed under: Hyvinvointi, Ympäristö

Maanantain myönteisellä Fennovoima-päätöksella valtuusto syöksi kaupungin takaisin synkkään menneisyyteen. Hyvästi rohkeus, innovatiivisuus, viihtyisyys ja kestävät ratkaisut. Tervetuloa isot sähkölaskut ja vaarallinen, kallis ja epävarma ydinvoima. Minua hävettää olla oululainen.

Valtuuston jäsenet eivät nähneet ennen päätöksentekoa minkäänlaisia osakassopimuksia, riskianalyysejä tai kannattavuuslaskelmia. He eivät siis näin ollen yhtään tienneet, mihin he päätöksellään kaupugin sitovat. Tämä ei kuitenkaan kylmännyt 40 asian puolesta äänestäneen valtuutetun päätä; he halusivat syytää ydinvoimalle 17 miljoonaa euroa kaupungin rahoja. On huomattavaa, että Oulun energian johtokunta oli saanut nähtäväkseen sekä sopimuksen että laskelmat. He antoivat asiasta lausunnon, jossa sijoitusta ei suositella. Lausunnossa korostettiin, ettei tuottoa sijoituksesta välttämättä ole odotettavissa ollenkaan.

Olen itse ollut aikanaan sekä kaupunginhallituksessa että -valtuustossa. En voi siitä huolimatta ymmärtää, miten rahallisesti erittäin tiukilla oleva kaupunki voi yhtäkkiä löytää useita kymmeniä miljoonia ydinvoimaan sijoitettavaksi. Mistä toiminnoista nämä rahat otetaan pois? Oulun kaupungin henkilöstöä on lomautettu, kouluja on lakkautettu, terveyspalveluja on kavennettu – nytkö nämä kertyneet säästöt lahjoitetaan venäläiselle ydinvoimayhtiölle, jonka toiminnassa ei noudateta minkään maailman demokratiaa? Vai sijoitaako Oulu Hanhikiven onnettomaan projektiin kalliilla velkarahalla?Yleiskaavaa ja maapolitiikkaa
maaliskuu 25, 2014, 10:54 pm
Filed under: Joukkoliikenne, Yhdyskunta, Yhteistyö Oulun seudulla, Ympäristö

Yhdyskuntalautakunnassa lausuttiin tänään sekä Oulun maapolitiikasta että yleiskaavaluonnoksesta. Isoja asioita oli pöydällä! Näissä asioissa oli tällä kertaa helppo olla samoilla linjoilla yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen valmistelijoiden kanssa.

Oulun maapolitiikka perustuu kaavoittamiseen kaupungin maalle, eli kaupunki hankkii maan itselleen ennen asemakaavoituksen aloittamista. Tällä tavalla maan arvon nousu jakautuu tasapuolisesti kaikille maanomistajille, eikä kukaan yksittäinen omistaja saa suhteetonta hyötyä. Tämä on erittäin hyvä periaate. Näin toimien tontteja on mahdollista luovuttaa oululaisille perheille kohtuullisin hinnoin, ja alueet rakentuvat katuineen ja palveluineen ripeästi ja tehokkaasti.

Lausunto Oulun kaupungin maapoliittisista linjauksista hyväksyttiin. Oululainen maapolitiikka toimii tunnetusti erittäin hyvin, ja useat lehdet, Hesari mukaan lukien, on tehnyt siitä vuosien varrella mairittelevia juttuja.

Yleiskaava on strategisen tason suunnitelma, ja se laaditaan ohjaamaan kaupungin yhdyskuntarakenetta ja maankäyttöä. Vaatimattomaksi kaavaluonnosta ei voi väittää; vuoteen 2050 mennessä Ouluun uskotaan tulevan n. 67 000 uutta asukasta ja 36 000 uutta työpaikkaa! Lausunnossa Oulun uuden yleiskaavaluonnoksen nähtiin palvelevan alueen kehitysta hyvin, ja siihen oli koottu varsin ”vihreitä” teemoja: joukkoliikenteen roolia korostettiin, riittävistä viher- ja virkistysalueista kannettiin huolta ja kuntalaisten palvelujen saatavuus koettiin tärkeäksi. Asiaan haluttiin lautakunnassa perehtyä paremmin, joten se jätettiin pöydälle odottamaan seuraavaa kokousta.